Chi tiết bài viết

  • Combo RR 20kg

  • Mã sản phẩm: 10bao•20kg=200kg RR đỏ xá
  • Giá: 4.000.000VNĐ

  • Tan chậm trong nước – Không gây cháy lá, ô nhiễm môi trường – Tăng năng suất – Kích thích vi sinh vật – Dễ sử dụng, bảo quản – Đầy đủ dưỡng chất – Không mang mầm bệnh và cỏ dại.