Chi tiết bài viết

  • Combo RR 0,5 kg

  • Mã sản phẩm: 400bao•0,5kg=200kg RR đỏ 500gr
  • Giá: 5.400.000VNĐ

  • Tan chậm trong nước – Không gây cháy lá, ô nhiễm môi trường – Tăng năng suất – Kích thích vi sinh vật – Dễ sử dụng, bảo quản – Đầy đủ dưỡng chất – Không mang mầm bệnh và cỏ dại.