Chi tiết bài viết

  • Combo BB Túi lưới 200gr

  • Mã sản phẩm: 10 Thùng túi lưới l200gr (600bịch)
  • Giá: 7.800.000VNĐ

  • Tan chậm trong nước – Không gây cháy lá, ô nhiễm môi trường – Tăng năng suất – Kích thích vi sinh vật – Dễ sử dụng, bảo quản – Đầy đủ dưỡng chất – Không mang mầm bệnh và cỏ dại.