Chi tiết bài viết

Chính sách bảo mật

DNTN THƯƠNG MẠI ĐỨC VIỆT

Mục đích và phạm vi thu thập:

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://phanbonuc.com/trang-chu.html bao gồm: email, điện thoại, họ tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà DNTT THƯƠNG MẠI ĐỨC VIỆT cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đặt câu hỏi hoặc gửi thông tin phản hồi về Công ty.

* Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;

- Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp

- Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ với khách hàng

- Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng.

Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về khách hàng đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

DNTN THƯƠNG MẠI ĐỨC VIỆT

Địa chỉ: 110 Trần Hữu Trang, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0907199973

Email : cskh@phanbonuc.com

Email 2 : vuthaivinh.neo@gmail.com

Website: https://phanbonuc.com/

Website: https://phanbonducviet.com/

- Nếu người dùng tin răng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng, thì người dùng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên.

- Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng của khách hàng cung cấp là có cơ sở.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Thông tin cá nhân của người dùng trên website https://phanbonuc.com/trang-chu.html được DNTN THƯƠNG MẠI ĐỨC VIỆT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://phanbonuc.com/trang-chu.html. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.